Buco-MaxiloFacial

CIRUGÍA ARTICULAR (ATM)
CIRUGIA ORTOGNATICA POR SECUELA DE TX FACIAL
CIRUGÍA ORTONÁTICA
EXODONCIA DE TERCEROS MOLARES
IMPLANTOLOGIA DENTAL
PATOLOGÍA BUCAL
REHABILITACION MIOFASCIAL
TERAPIA DE DOLOR FACIAL
TRAUMATOLOGÍA MAXILOFACIAL

bucomaxilofacial